Excel – pokročilé textové grafy

Uživatelé Excelu mají od první verze možnost prezentovat a vizualizovat data pomocí grafů, které ve skutečnosti žádnými grafy nejsou. Těmto schématům se říká textové grafy, protože ke grafickému vyjádření hodnoty používají textové znaky vložené jako parametr do funkce OPAKOVAT zapsané v buňce.

Základní seznámení s textovými grafy naleznete ve starším příspěvku:

Obsahem tohoto příspěvku je ukázat pokročilé možnosti textových grafů dostupné v Excelu:

  1. normalizace hodnot – tj. násobení všech hodnot koeficientem pro nastavení vhodné velikosti grafu
  2. dynamická změna vzhledu grafu – tj. výběr znaku, který je využit funkcí OPAKOVAT pro tvorbu grafu

Normalizace hodnot

Ve funkci zodpovědné za zobrazení textového grafu

OPAKOVAT($B$3;ABS(K12)*$B$2)

představuje parametr ABS(K12) hodnotu, která má být zobrazena a ta je vynásobena koeficientem $B$2 pro nastavení velikosti grafu

Excel - textové grafy

Excel - textové grafy

Dynamická změna vzhledu grafu

Ve funkci zodpovědné za zobrazení textového grafu

OPAKOVAT($B$3;ABS(K12)*$B$2)

představuje parametr $B$3 znak, pomocí jehož opakování vznikne vizuální podoba grafu. Tento znak můžeme přímo vepsat (do uvozovek např „-„), vložit jej pomocí ASCII nebo UNICODE kódu nebo jej můžeme jako v našem příkladu načíst odkazem na buňku listu.

Znak můžeme vložit i grafický pomocí tabulky znaků Vložení > Symboly >Symbol

Excel - tabulka znaků

Excel - textové grafy