Excel – vytvoření vlastního formátovacího pravidla

Excel umožňuje vytvořit vlastní formátování, které není součástí nastavených pravidel a pomocí kterého můžeme zobrazovat data zapsaná v jednotlivých buňkách přesně dle našich potřeb.

Vytváření vlastních formátů se provádí na kartě Formát buněk ve skupině Vlastní a to pomocí zapsané masky formátu do textového pole Typ

Excel - vlastní formát

Dialogové okno Formát buněk lze zobrazit více způsoby – většina uživatelů používá některý z následujících:

Tyto možnosti formátování jsou většinou k dospozici v dialogovém okně Formát buněk, které můžete aktivovat několika způsoby:

  1. pomocí kombinace klíves CTRL + SHIFT + 1 (klávesa s číslicí 1 nad písmenem Q)
  2. karta Domů > tlačítko Formát ve skupině Buňky > příkaz Formát buněk
  3. klepnutí PRAVÝM tlačítkem myši na požadovanou buňku a v místní nabídce aktivovat příkaz Formát buněk
  4. klepnutí na rozbalovací ikonu dialogového okna v pravém dolním rohu skupin karty DOMŮ

Zarovnání čísel na desetinnou čárku

Například pro vytvoření formátu, který zajistí, že všechna čísla budou zarovnána na desetinnou čárku, zapíšeme do textového pole masku

# ##0,?????

Část masky # ##0 zajistí, že celá část čísla bude zobrazena s oddělovačem tisíců, část masky za desetinnou čárkou ????? zajistí, že desetinná čísla budou zobrazena maximálně s pěti platnými číslicemi. Hodnota s vyšším počtem desetinných míst bude zaokrouhlena tak, aby byly zobrazeny pouze statisícíny.

Excel - vlastní formát

V přiloženém souboru naleznete několik příkladů pokročilého formátování, které lze snadno nastavit a v praxi je velmi užitečné při prezentaci dat vložených do pracovních listů.