Pokročilé využití funkce SEQUENCE

Funkce SEQUENCE primárně slouží k vytvoření číselné posloupnosti hodnot.

Tuto funkci ale můžeme využít i jako argument jiné funkce nebo také do argumentů funkce SEQUENCE můžeme vložit jinou funkci. Vytvořením složených, komplexních vzorců dosáhneme pokročilých úprav dat.

V předchozím příspěvku jsme si ukázali základní nastavení funkce SEQUENCE:

Příklad 1 – funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce

Funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce
Funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce

Funkci SEQUENCE můžeme vložit jako argument do jiné funkce – zde slouží k vygenerování hodnot (1..10) pro vytvoření požadovaných datumů 1.6.2024 – 10.6.2024

Příklad 2 – funkce SEQUENCE v argumentu funkce HODNOTA.NA.TEXT

Funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce
Funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce

Funkce SEQUENCE je využita pro vygenerování číselné části identifikačních kódu výrobků.

Protože spojujeme číslo s textovým řetězcem (ID) musíme obě části spojit operátorem pro spojování řetězců (&) a zároveň převést číselnou hodnotu na text pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT.

Příklad 3 – funkce SEQUENCE v argumentu funkce INDEX

Funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce
Funkce SEQUENCE v argumentu jiné funkce

Funkci SEQUENCE můžeme společně s funkcí INDEX využít pro komplexní transpozici struktury dat.

Pro seznámení s možnostmi funkce SEQUENCE si můžete stáhnout přiložený soubor s popsanými příklady: