Excel – funkce POSUN

POSUN je funkce v aplikaci Excel, která umožňuje zadat rozsah buněk, které chcete použít jako zdroj dat.

Princip práce s funkcí POSUN spočívá v zadání určitého počtu řádků a sloupců od daného referenčního bodu. Referenčním bodem je nejčastěji konkrétní buňka v pracovním listu, ale může jím být i skupina buněk. Tato funkce je užitečná zejména při vytváření dynamických tabulek a grafů, které se automaticky aktualizují při přidání nových dat.

Chcete-li použít funkci POSUN, musíte nejprve zadat referenční bod pro vaši tabulku nebo graf. Může to být odkaz na buňku nebo rozsah buněk. Dále je třeba zadat počet řádků a sloupců, které chcete od referenčního bodu odsadit. Nakonec je třeba zadat směr, kterým se má posunout. Může to být buď „nahoru“, nebo „dolů“. Chcete-li například vytvořit tabulku, která začíná v buňce B2 a zasahuje pět řádků dolů a dva sloupce doprava, použijete následující vzorec: =POSUN(B2,5,2).

Velmi časté je využití funkce POSUN jako zdroje dat pro jinou funkci – například pro funkci SUMA. To může být užitečné, když chcete ve vzorci použít data z určitého rozsahu, ale nechcete je do vzorce kopírovat a vkládat.

Excel - funkce POSUN
Excel – funkce POSUN

Argumenty funkce POSUN

Funkce POSUN pracuje s 5 argumenty:

ODKAZ – referenční bod, což je nejčastěji adresa počáteční buňky oblasti (může to být buňka kdekoliv uprostřed listu),

ŘÁDKY – počet řádků, které se mají odsunout,

SLOUPCE – počet sloupců, které se mají odsunout.

VÝŠKA – počet řádků nově vytvořené oblasti,

ŠÍŘKA –  počet sloupců nově vytvořené oblasti.

Argumenty VÝŠKA a ŠÍŘKA jsou nepovinné, pokud některý z nich vynecháte, implicitně se dosadí výška nebo šířka původního odkazu.

Funkce POSUN ve skutečnosti žádné buňky nepřesunuje ani nemění označenou oblast; pouze vrátí hodnotu typu odkaz – tedy adresu oblasti. Funkci POSUN lze použít ve spojení s libovolnou funkcí, která očekává argument typu odkaz.

Například pomocí vzorce SUMA(POSUN(B2;1;2;3;2)) se vypočítá celková hodnota oblasti o třech řádcích a dvou sloupcích, která je umístěna 1 řádek pod a 2 sloupce vpravo vzhledem k buňce B2.

Excel - funkce POSUN - argumenty
Excel – funkce POSUN – argumenty

Funkci POSUN lze úspěšně použít v kombinaci s ovládacím prvkem listu POSUVNÍK a tím umožnit uživatelům snadný výběr dat pro další výpočty nebo zobrazení hodnot.

Pro seznámení s možnostmi funkce POSUN si můžete stáhnout přiložené soubory s několika řešenými příklady: