Nalezení TOP nejvyšších hodnot – funkce LARGE

Dotaz: „Dobrý den, ve sloupci hodnot vyhledávám pomocí funkce LARGE nejvyšší TOP 3 hodnoty. Zatím pouze tak, že opakovaně zadám funkci LARGE pro nejvyšší hodnotu, druhou nejvyšší a nakonec třetí nejvyšší zápisem LARGE (A1:A1000;3).Bylo by možné zadání nějak zjednodušit?“

Zadání funkce LARGE pro více hodnot

Funkce LARGE, která vrací z oblasti hodnot n-tou nejvyšší hodnotu, vyžaduje zadat ve svém druhém argumentu LARGE(oblast;n) číslo, které určuje, kolikátou nejvyšší hodnotu požadujeme nalézt.

Funkci LARGE můžeme zadat, podobně jako řadu jiných funkcí v Excelu, více způsoby:

  • standardně tj, pomocí klávesy ENTER
  • maticově tj, pomocí kombinace kláves CTRL + SHIFT + ENTER
  • v novějších verzích Excelu standardně tj, pomocí klávesy ENTER, ale Excel rozpozná, že chceme provést hromadný výpočet a zadá funkci sám v maticové logice
  • s argumentem zadaným v maticovém zápisu tj. uvnitř složených závorek s oddělovačem středník pro jednotlivé položky matice – {1;2;3}
  • s pomocnou funkcí ve druhém argumentu, která vloží skupinu hodnot pro hromadný výpočet – velice oblíbená je pro tyto účely funkce SEQUENCE

ŘEŠENÍ 1 – zadání funkce LARGE v maticovém zápisu

Excel - funkce LARGE
Funkce LARGE pro výběr nte nejvyšší hodnoty v maticovém zápise

Zadáme funkci LARGE v maticovém tvaru tj. místo ENTER stiskneme kombinaci CTRL + SHIFT + ENTER

Hodnoty 1;2;3 zadáme pomocí funkce, která vygeneruje množinu hodnot 1;2;3 – můžeme použít například funkci ŘÁDEK, případně funkci SLOUPEC.

ŘEŠENÍ 2 – zadání funkce LARGE v novějších verzích Excelu

Předchozí zápis funkce LARGE nemusíme v novějších verzích Excelu zadávat maticově. Excel i po stisku klávesy ENTER rozpozná, že požadujeme hromadný výpočet a vloží funkci požadovaným způsobem.

Excel - funkce LARGE
Funkce LARGE pro výběr nte nejvyšší hodnoty v novějších verzích Excelu

ŘEŠENÍ 3 – zadání funkce LARGE s argumentem v maticovém zápisu

Excel - funkce LARGE
Funkce LARGE s argumentem v maticovém zápisu

Hodnoty 1;2;3 zadáme do druhého argumentu funkce LARGE jako matici, tj. zápis vložíme do složených závorek.

Na české klávesnici lze v Excelu složené závorky zadat pomocí kombinace kláves

CTRL+ALT +B

CTRL + ALT + N

ŘEŠENÍ 4 – zadání funkce LARGE s pomocnou funkcí v argumentu

Excel - funkce LARGE
Funkce LARGE s pomocnou funkcí v argumentu

Funkci LARGE můžeme zadat s pomocnou funkcí ve druhém argumentu, která vloží skupinu hodnot pro hromadný výpočet – velice oblíbená je pro tyto účely funkce SEQUENCE, která se často vyskytuje jako pomocná funkce pro zadání sekvence čísel a to nejen v logice sloupce nebo řádku, ale lze s její pomocí zadat i dvourozměrné tabulky hodnot.

S možnostmi funkcie SEQUENCE se můžeme seznámit ve starším příspěvku

Řešený příklad si můžete stáhnout zde: