Filtrování dat pomocí funkce FILTER – 02

Funkce FILTER, která umožňuje dynamické filtrování dat s okamžitou aktualizací výsledku v případě změny vstupních dat, dovoluje vytváření komplexních výběrových kritérií.

Základní použití funkce FILTER jsme si ukázali v článku

Nyní si ukážeme postup pro vytvoření složených podmínek

Nalezni záznamy, pro které platí současně dvě podmínky – logické A ZÁROVEŇ

Pro vytvoření kombinace dvou nebo více podmínek, které musí být splněny současně, postupujeme tak, že :

  1. jednotlivé podmínky uzavřeme do kulatých uvozovek
  2. jednotlivé podmínky spojíme znakem „*“ (hvězdička / násobení)

Například v případě, že chceme získat všechny záznamy, kde výrobce je z Itálie a zároveň cena výrobku je vyšší než 10 000, zapíšeme funkci v podobě

=FILTER(Sortiment;(Sortiment[Výrobce]=“Itálie“)*(Sortiment[Cena]>10000))

funkce FILTER – logické A ZÁROVEŇ

Nalezni záznamy, pro které platí alespoň jedna podmínka – logické NEBO

Pro vytvoření kombinace dvou nebo více podmínek, které mohou být splněny jednotlivě, postupujeme tak, že :

  1. jednotlivé podmínky uzavřeme do kulatých uvozovek
  2. jednotlivé podmínky spojíme znakem „+“ (plus/ sčítání)

Například v případě, že chceme získat všechny záznamy, kde produkt je umyvadlo nebo baterie , zapíšeme funkci v podobě

= FILTER(Sortiment;(Sortiment[Produkt]=“Umyvadlo“)+(Sortiment[Produkt]=“Baterie“))

funkce FILTER – logické NEBO

Nalezni záznamy, pro které neplatí zadaná podmínka – logické NE

Pro nalezení všech záznamů, které nesplňují zadanou podmínku, postupujeme tak, že :

  1. jednotlivé podmínky uzavřeme do kulatých uvozovek
  2. jednotlivé podmínky spojíme znakem „*“ (hvězdička / násobení)
  3. podmínku spojíme s parametrem znaky „<>“ (nerovná se)

Například v případě, že chceme získat všechny záznamy, kde výrobce není ani z Itálie ani z ČR, zapíšeme funkci v podobě

=FILTER(Sortiment;(Sortiment[Výrobce]<>“Itálie“)*(Sortiment[Výrobce]<>“ČR“))

funkce FILTER – NEGACE

Pro rychlé seznámení se složenými podmínkami funkce FILTER si můžete stáhnout sešit s příklady z tohoto postupu