Excel – rozšířený filtr (06)

Porovnání seznamů

Rozšířený filtr je vynikající nástroj pro porovnávání seznamů – pokud potřebujeme zjistit, které záznamy se vyskytují společně v obou seznamech, můžeme použít funkci COUNTIF() ke zjištění počtu výskytů hodnoty z oblasti A v oblasti B.

V rámci výpočtového kritéria rozšířeného filtru tedy budeme postupně dosazovat hodnotu z jednoho seznamu a hledat její výskyt v seznamu druhém. Pokud hodnota nebude nalezena, vrátí funkce COUNTIF() číslo 0. Tento výsledek převedeme na pravdivostní hodnotu pomocí logického operátoru – například takto: =COUNTIF($A$14:$A$24;A2)>0.

Oblast  $A$14:$A$24 v prvním argumentu odkazuje na seznam A, zatímco odkaz na buňku A2 ve druhém argumentu funkce odkazuje na první buňku v seznamu B.

Excel - porovnání seznamů
Nalezení společných záznamů ve dvojici seznamů pomocí rozšířeného filtru a funkce COUNTIF

Pro porovnávání seznamů pomocí výpočtových kritérií rozšířeného filtru můžeme použít také funkci POZVYHLEDAT(), která patří do skupiny vyhledávacích funkcí. Vrací pořadové číslo hodnoty v prověřované oblasti. Pokud hledanou hodnotu nenalezne, vrací chybovou hodnotu.

Vzhledem k tomu, že rozšířený filtr vyžaduje, aby výpočtová kritéria vracela pouze pravdivostní hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA, musíme výsledek vracený funkcí POZVYHLEDAT() vyhodnotit pomocí funkce JE.ČISLO(). Pro vytvoření průniku záznamů 2 seznamů tedy vytvoříme vzorec =JE.ČISLO(POZVYHLEDAT(A2;$A$14:$A$24;0)), kde oblast  $A$14:$A$24 v prvním argumentu odkazuje na seznam A, zatímco odkaz na buňku A2 ve druhém argumentu funkce odkazuje na první buňku v seznamu B.

Excel - porovnání seznamů
Nalezení společných záznamů ve dvojici seznamů pomocí rozšířeného filtru a funkce POZVYHLEDAT