Excel – textové grafy

Ač může znít následující tvrzení podivně, máme v Excelu možnost prezentovat a vizualizovat data pomocí grafů, které ve skutečnosti žádnými grafy nejsou. Těmto schématům se říká textové grafy, protože ke grafickému vyjádření hodnoty používají textové znaky vložené jako parametr do funkce zapsané v buňce.

Tato metoda prezentace dat sice nenabízí stejnou úroveň přesnosti vlastní standardním typům grafů, má ale jiné výhody:

  • Téměř neomezené množství typů a variant textových grafů.
  • Snadné kopírování vytvořeného grafu do dalších buněk pracovního listu.
  • Jednoduchá normalizace dat – graf lze zobrazit i pro velmi vysoké nebo naopak velmi nízké hodnoty.
  • Rychlá interpretace zobrazeného grafu uživateli – graf je přehledný a může být umístěn bezprostředně vedle zobrazovaných dat.

Textové grafy jsou dvojího typu podle způsobu jejich vytváření:

  • Textové grafy založené na funkci listu OPAKOVAT.
  • Textové grafy založené na prezentaci dat pomocí zvláštní datové sady.

V praxi se ale často setkáváme i s případy, kdy je textový graf vytvořen kombinací obou postupů.

Jak již bylo řečeno, základní metoda vytváření textových grafů je založena na funkci listu OPAKOVAT. Tato funkce zobrazuje znak určený v prvním argumentu funkce tolikrát, kolik udává druhý argument funkce.

Syntaxe a použití funkce OPAKOVAT je následující:

OPAKOVAT(text, počet_opakování)

argumentpovinný/nepovinnývýznam
textpovinnýText (znak nebo řetězec), který chcete opakovat.  
počet_opakovánípovinnýKladné číslo určující počet opakování.

Pokud je počet roven 0 (nula), vrátí funkce OPAKOVAT „“ (prázdný řetězec).

Jestliže argument počet_opakování není celé číslo, bude zkrácen na nejbližší nižší celé číslo.

Výsledek funkce OPAKOVAT nemůže být delší než 32 767 znaků. V opačném případě vrátí funkce OPAKOVAT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady použití funkce OPAKOVAT

=OPAKOVAT(„X“,10)XXXXXXXXXX
=OPAKOVAT(„Ne, Ne! „,3)Ne, Ne! Ne, Ne! Ne, Ne!
=OPAKOVAT(„|“,30)||||||||||||||||||||||||||||||
=OPAKOVAT(„▀“;3) ▀▀
=OPAKOVAT(ZNAK(110);5) nnnnn

Při vytváření textových grafů můžete experimentovat s různými znaky, děliteli nebo násobky hodnot v prvním argumentu funkce, velikostmi a barvou písma. Můžete dokonce přidat i pravidla podmíněného formátování, která budou na základě hodnot měnit barvu výplně buněk nebo použitého písma a tím i vzhled grafu.

V přiloženém souboru naleznete řadu řešených příkladů pro využití těchto zajímavých typů grafů: