Excel – animace vybraných funkcí listu

V přiloženém souboru naleznete animované postupy práce s vybranými funkcemi listu:

  • SVYHLEDAT
  • POZVYHLEDAT
  • INDEX
  • COUNTIF
  • SUMIF
  • SKALARNI.SOUČET

Každé jednotlivé funkci je věnován samostatný list tohoto sešitu, nazvaný podle českého pojmenování funkce.

V hlavičce listu je uveden obecný formát funkce s jejími požadovanými parametry a slovním zadáním příkladu. Pod hlavičkou je prostor pro animaci rozloženého chování analyzované funkce listu po jednotlivých krocích.
Ovládání samotné animace je obsahem bloku řádků, označených jako ROZVOJ FUNKCE s popisem daného kroku.

  • Význam jednotlivého kroku rozvoje graficky znázorníme klepnutím na odpovídajíci řádek popisu tohoto rozvoje.
  • Postupným výběrem řádků rozvoje od jeho prvního řádku k poslednímu vyvoláme uskutečnění vlastní animace.
  • Ve výběru však můžeme libovolně přeskakovat nebo se vracet podle vlastního uvážení a individuální potřeby.

Vedle ruční animace lze vyvolat také automatickou animaci rozvoje funkce pomocí tlačítka ANIMACE na listu.
Po jeho stisknutí se spustí posloupnost animačních kroků rozvoje s nastavitelnou délkou zobrazení dílčích kroků.

Prodlevu mezi jednotlivými kroky animace je možné nastavit jednotně pro celý sešit na tomto titulním listu.