Excel – splátkový kalendář

Pro potřeby jedné společnosti jsem vytvořil interní splátkový kalendář, který umožňuje vypočítat variabilní měsiční splátky v domluveném splátkovém období.

Společnost umožňuje svým zaměstnancům zakoupit za zůstatkovou cenu vyřazený nebo nepotřebný majetek a smyslem excelovského řešení je zpřehlednit celou agendu pohledávek za zaměstnanci.

Zadání

Kalendář dle zadání musel umět:

  • rozdělt kupní cenu až na 6 měsíčních splátek počínaje následujícím měsícem po odprodeji
  • umožnit nastavit splátku pro každý měsíc individuálně – zaměstnanec se může rozhodnout, v jakých procentních částech celkovou částku uhradí
  • zohlednit datum odprodeje a aktuální datum pro správné nastavení prvního měsíce splácení
  • přehledně zobrazit více jednotlivých odprodejů pro snadnou kontrolu v každém měsíci účetním oddělením
  • umožnit řešení rozšiřovat i do budoucích let a pro desítky nových případů

Řešení

Excel - splátkový kalendář pro variabilní splátky
Nastavení počátečního data

V prvním kroku nastavíme počáteční datum, od kterého kterého chceme platby evidovat. Automaticky se založí jednotlivé řádky a sloupce kalendáře.

Excel - splátkový kalendář pro variabilní splátky
Nastavení procentuální sazby pro jednotlivé měsíční splátky

V dalším kroku nastavíme pro jednotlivé měsíce výši splátky v procentech – kalendář v buňce D2 kontroluje, zda součet nastavených splátek odpovídá 100%.

Excel - splátkový kalendář pro variabilní splátky
Zadání částky dluhu

Celkovou částku dluhu zapíšeme do řádku, který reprezentuje měsíc prodeje.

Excel - splátkový kalendář pro variabilní splátky
Výpočty založeny na funkci VVYLEDAT

Výpočet jednotlivých splátek je založen na vyhledávací funkci VVYHLEDAT, která umožňuje prohledávat vodorovné seznamy – v našem případě jde o tabulku v oblasti E1:K2 obsahující procentické hodnoty jednotlivých splátek.

Pro seznámení s kalendářem a možnostmi funkce VVYHLEDAT si můžete stáhnout přiložený soubor s celým řešením: