Excel – zobrazení KPI ukazatelů pomocí „teploměru“

Oblíbeným způsobem zobrazení reálných a plánovaných hodnot v případě, kdy plánovaná hodnota (KPI) není konstantní, je jejich znázornění pomocí „teploměrového“ grafu. Hodnota KPI tvoří pozadí, na kterém necháme vykreslit odpovídající reálnou hodnotu.

Řešení je založené na vytvoření kombinovaného grafu složeného z dvojice sloupcových grafů, kdy datová řada reálně dosažených hodnot je přiřazena k vedlejší svislé ose, zatímco datová řada plánovaných hodnot přísluší standardní (hlavní) svislé ose.

Důvodem pro toto oddělení datových řad je požadavek posunutí sloupců reálných hodnot před sloupce plánovaných hodnot – pokud by obě datové řady příslušely stejnému typu svislé osy, nebylo by možné sloupce umístit do zákrytu.

Pokud vás tento způsob zobrazení dvojic hodnot zaujal, naleznete popis postupu a vzorový příklad v přiložených souborech: