Excel – rychlé kopírování formátu grafu

Pokud máte vytvořený graf s pečlivě nastaveným typem grafu, formáty datových řad, vodorovnou a svislou osu, barevné výplně, legendami a dalšími prvky, můžete velmi snadno zkopírovat tato nastavení do jiného grafu.

Tímto způsobem ušetříte mnoho cenného času, nehledě na pozitivní důsledek v podobě vzhledově konzistentních grafů, které z hlediska přesvědčivosti působí mnohem lépe než seskupení vizuálně odlišných grafů.

  1. Klepnutím aktivujte zdrojový graf.
  2. Graf zkopírujte do schránky (například pomocí kombinace kláves Ctrl+C).
  3. Klepnutím aktivujte cílový graf.
  4. V kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku u tlačítka Vložit.
  5. Klepnutím aktivujte příkaz Vložit jinak.
  6. V dialogovém okně Vložit jinak aktivujte možnost Formáty.
  7. Klepněte na tlačítko OK.

Soubor pro testování postupu naleznete zde: