Excel – podmíněné výpočty pomocí funkce SUMIF,SUMIFS

Při naší práci s daty nastane v určité době situace, kdy potřebujeme nalézt součet hodnot pouze určitých, předem vybraných buněk sloupce nebo oblasti.
Hovoříme o tzv. „podmíněném součtu“.


Pokud se ocitneme v takové situaci, pak je dobrou volbou pro její řešení funkce SUMIF()


Jde o velmi flexibilní funkci listu, kterou můžeme použít k nalezení součtu hodnot v oblasti buněk založeném na daném kritériu.


Dobrou zprávou je, že poté, co investujeme nějaký čas k pochopení práce s touto funkcí, budete schopni využívat i ostatní „IF“ funkce listu:

  • SUMIFS() pro nalezení podmíněného součtu na základě více kritérií
  • COUNTIF() pro zjištění počtu buněk splňujících zadané kritérium
  • COUNTIFS() pro zjištění počtu buněk splňujících několik zadaných kritérií
  • AVERAGEIF() pro nalezení průměrné hodnoty z buněk splňujících zadané kritérium
  • AVERAGEIFS() pro nalezení průměrné hodnoty z buněk splňujících několik zadaných kritérií

sešit s řešenými příklady využití funkce si můžete stáhnout zde