Novinky

22.6.2008 Nástroje pro podporu projektového řízení.
8.3.2008 Mapa sešitů - pomůcka pro zobrazení hierarchické struktury otevřených sešitů.
15.8.2007 Excel4Outlook v. 2.1 - prodloužena funkčnost freeware aplikace na neomezenou dobu.
1.7.2006 ExcelAsistent - prodloužena funkčnost freeware aplikace a doplněn o další nástroje.
28.5.2006 Excel4Outlook - oblíbený doplněk (více než 3 000 stažení) má nyní zcela přístupný kód VBA.
27.2.2006 MenuMaker - nástroj pro interaktivní vytváření menu vašich aplikací v Excelu.
20.2.2006 SeznamSouboru - program uložený v šabloně Wordu, který umožňuje vytvářet hierarchické přehledy obsahu vybrané složky.
5.12.2005 ExcelAsistent v. 2.7 - nová verze s odstraněnou funkcí "Úprava přímo v buňce", která blokovala reakci Excelu na dvojité kliknuté (zobrazení předcůdců buňky, drilování dat v kontingenční tabulce...)
2.12.2005 ExcelAsistent v2.6 - fixace standardního chování Excelu při vypnutí volby "Úpravy přímo v buňce" - podrobnější vysvětlení naleznete zde
1.12.2005 ExcelAsistent v2.6 - prodloužena funkčnost aplikace. Rozšíření o 9 nových nástrojů a opravu chyby funkce slovního zápisu čísla.
1.9.2005 Excel4Outlook v2.1 ( free version) - prodloužena funkčnost aplikace.
1.8.2005 ExcelAsistent v2.5 - prodloužena funkčnost aplikace a doplněna o kódovací a komprimační nástroje.
1.11.2004 Excel4Outlook v2.0 ( free version) / ExcelAsistent v2.3 - prodloužena funkčnost aplikací
2.2.2004 Excel4Outlook v2.0 ( free version) - opravena chyba způsobující na některých pracovních stanicích chybu v průběhu instalace
24.10.2003 ExcelAsistent v2.4 ( free version) - je uvolněn v plně funkční verzi bez omezení v licenci FREEWARE. Uživatel může využívat tento doplněk bez jakéhokoliv omezení a může jej i zcela volně šířit. Tato verze má některé nové funkce, jejichž stručný přehled můžete nalézt zde.
21.5.2003 Excel4Outlook v2.0 ( free version) - je uvolněn v plně funkční verzi bez omezení v licenci FREEWARE. Uživatel může využívat tento doplněk bez jakéhokoliv omezení a může jej i zcela volně šířit. Tato verze má některé nové funkce a všechny funkce stávající byly přepracovány s cílem zjednodušit ovládání.
16.3.2003 ExcelAsistent v2.3 ( free version) - je uvolněn v plně funkční verzi bez omezení v licenci FREEWARE. Uživatel může využívat tento doplněk bez jakéhokoliv omezení a může jej i zcela volně šířit. Pro tuto verzi jsme dokončili i rozsáhlou optimalizaci kódu a zmenšili velikost souboru o více než 30%.
12.3.2003 Excel4Outlook a ExcelAsistent - oprava vstupního okna - uživatel má možnost okno dočasně vypnout. Excel lze pak standardně startovat otevřením sešitu v průzkumníku.
18.2.2003 Excel4Outlook v1.0 uvolněn ke stažení
12.2.2003 ExcelAsistent v2.2 doplněn o instalátor
10.1.2003 ExcelAsistent v2.1 uvolněn ke stažení
Co připravujeme

 


           
Nástroje pro podporu projektového řízení.

Pro úspěšné řízení projektů je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a současně realistické plánování a následné monitorování aktivit s vytvářením průběžné zpětné vazby a neustálým vyhodnocováním souladu mezi plánem a aktuálním stavem projektové aktivity.

Tyto činnosti mohou být podporovány řadou nástrojů, mezi kterými má s ohledem na svoji mimořádnou flexibilitu výsadní postavení tabulkový kalkulátor Microsoft Excel. S jeho pomocí lze řídit všechny etapy životního cyklu projektu. Navíc je lze řídit nejen úspěšně, ale zároveň i s velmi nízkými náklady.

Na stránkách Dataspectra budete moci získat řadu excelovských aplikací vytvořených přímo pro podporu řízení projektových aktivit. Tyto aplikace jsou Vám k dispozici zdarma, přestože mnohé z nich představují rovnocennou náhradu komerčních jednorázových nástrojů.

Nespornou výhodou nástrojů vytvořených v Excelu je možnost jejich úpravy na konkrétní potřeby spojené s Vašimi konkrétními projekty. Pokud budete mít zájem o úpravu přesně vyhovující Vašim požadavkům, zašlete svoji představu na email

jcihar@dataspectrum.cz

 • Spider analýza

  Pomocí paprskového grafu poskytuje vizuální porovnání několika datových řad na základě více proměnných - užitečná technika pro podporu výběrů a rozhodování.  Stáhnout...  

 • Vicekriteriální výběr

  Praktické využití funkce CORREL() pro optimalizaci výběrových řízení. Stáhnout...  

 • Ganttův graf

  Ukázka a postup vytváření 13 variant Ganttova grafu pro zobrazení časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých částí projektu.  Stáhnout...  

 • Finanční přehled

  Vzájemně provázaný časový a finanční přehled.  Stáhnout...  

 • Evidence nákladů

  Evidence nákladů spojených s projektovými aktivitami.  Stáhnout...  

 • Vyhodnocení projektu pomocí paprskového grafu...připravuji


  stáhněte si verzi ExcelAsistent ve verzi platné od 1.7.2006

 • oprava chyby funkce Seznam paměťových jednotek
 • nastavení rozměrů buněk v cm a mm
 • interaktivní přehled znaků v rozšířené tabulce
 • vytváření uživatelské palety barev
změny platné od 1.7.2006

změny platné od 1.12.2005


změny platné od 26.7.2005změny platné od 1.11.2004
změny platné od 23.10.2003


ExcelAsistent v2.8 nabízí více než 150 doplňkových funkcí pro Excel.
Aplikace usnadňuje a zjednodušuje každodenní práci v prostředí MS Excel, je funkční ve verzích Excel97, Excel2000, ExcelXP, Excel2003. Řešení je ve formě doplňku Add-in, který zabezpečuje přístup k funkcím z kteréhokoliv pracovního sešitu. Aplikace je v současné době nasazena na mnoha pracovních stanicích v oblasti školství, státní správy, finančnictví a podnikatelské sféry.Freeware (0,93MB / 2,7MB)

Registrace spočívá v pouhém zápisu klíče - klíč je vygenerován při instalaci doplňku a lze jej získat pomocí položky "Registrace" v ovládacím menu doplňku. Uživatel se tedy nemusí již nikam obracet nebo připojovat a může aplikaci bezprostředně využívat.

Doplněk je testován v prostředí Excel 97, 2000, XP, 2003.

 Stáhnout...


   Excel4Outlook v2.1 Vám pomůže při zpracování emailů uložených v Microsoft Outlook.
Pokud pracujete s větším množstvím emailů, pak Vám tento doplněk může usnadnit práci. Doplněk je testován a využíván v prostředí s frekvencí stovek emailů v průběhu týdne.Vzhledem k tomu, že v mnoha společnostech je z bezpečnostních důvodů zamezeno možnosti spouštět VBA kód přímo z Outlooku, je řešení založeno na volání objektové knihovny z Excelu pomocí OLE technologie - takto lze omezení obejít. Tato verze je doplněna o podrobnou nápovědu, která Vás provede všemi funkcemi doplňku. K doplňku je dodán instalátor, který usnadňuje instalaci - přiložen je ale i návod, jak doplněk instalovat manuálně standardním způsobem.Freeware (515kB)

Doplněk je Vám k dispozici zcela bez omezení - včetně kódu VBA. Projekt odemknete pomocí hesla "jcd" (bez uvozovek).

Doplněk je testován v prostředí ExcelXP + OutlookXP. V nižších verzích nemusí být některé vlastnosti funkční.

 Stáhnout...


MenuMaker je nástroj, který Vám pomůže při vytváření menu ve Vašich aplikacích.

Řešení je založeno na konceptu "rapid application development" a usnadňuje Vám vytváření i velice rozsáhlých menu v průběhu několika desítek minut. Toto řešení dále umožňuje vkládat do menu vlastní grafiku, menu doplňovat o rozbalovací seznamy a aktivovat / deaktivovat položky menu příkazů, což Vám umožňuje zablokovat standardní funkce Excelu, které jsou pro hladký chod aplikací z nějakého důvodu nežádoucí.
Freeware (80kB / 164kB)

 Stáhnout...
 Stáhnout...

SeznamSouboru Vám pomůže při vytvoření seznamu souborů ve složkách.

Jedná se o program uložený v šabloně Wordu (.dot), kterým zobrazíte hierarchickou strukturu svých složek jak na pevném disku, tak i na jiných záznamových médiích (CD,DVD,flash disky...). Tuto strukturu můžete využít pro dokumentaci záloh, při hledání změn nebo při hledání duplicitních souborů.
Freeware (20kB / 55kB)

 Stáhnout...

MapaSešitů slouží k vytvoření hierarchické struktury otevřených sešitů. Usnadňuje orientaci v situacích, kdy musíme pracovat s větším množstvím sešitů, nebo velkým množstvím pracovních listů.
Freeware (150kB / 500kB)

 Stáhnout...


Copyright © 2003-2008 Jiří Číhař, Dataspectrum.  All rights reserved.