Novinky

4.8.2008 Excel Asistent Magazín 01/2008
připraven ke stažení (700 kB)
15.1.2007 Excel Asistent Magazín 01/2007
připraven ke stažení (200 kB)
10.10.2005 Excel Asistent Magazín 03/2005
připraven ke stažení (463 kB)
23.5.2005 Excel Asistent Magazín 02/2005
připraven ke stažení (681 kB)
23.5.2005 Excel Asistent Magazín 01/2005
připraven ke stažení (807 kB)
9.2.2004 Excel Asistent Magazín 02/2004
připraven ke stažení (75 kB)
10.1.2004 Excel Asistent Magazín 01/2004
připraven ke stažení (85 kB)
12.10.2003 Excel Asistent Magazín 07/2003
připraven ke stažení (350 kB)
10.8.2003 Excel Asistent Magazín 06/2003
připraven ke stažení (320 kB)
3.7.2003 Excel Asistent Magazín 05/2003
připraven ke stažení ( 225 kB)
10.6.2003 Excel Asistent Magazín 04/2003
připraven ke stažení ( 299 kB)
13.5.2003 Excel Asistent Magazín 03/2003
připraven ke stažení ( 207 kB)
10.4.2003 Excel Asistent Magazín 02/2003
připraven ke stažení (372 kB)
10.3.2003 Excel Asistent Magazín 01/2003
připraven ke stažení (190 kB)
Co připravujeme

   


           
Excel Asistent Magazín 01/2008

Krabicový graf (box-and-whisker graf) je vynikající nástroj pro vizualizaci rozložení dat ve zkoumaném vzorku.

Jeho mnohem většímu rozšíření brání zejména ta skutečnost, že tabulkové kalkulátory dosud nenabízejí tento typ grafu přednastavený a také to, že postupy jeho vytváření nejsou vysvětlovány ani ve specializovaných kurzech pro pokročilé uživatele tabulkových kalkulátorů.

Přitom tento graf dokáže jednoduchou vizuální formou vyjádřit i velmi složité vztahy ve zkoumaném vzorku.

EAM 01/2008 - verze PDF (350 kB)
EAM 01/2008 - verze Word (700 kB)


příklad použití grafu - Excel (47 kB)

Excel Asistent Magazín 01/2007
Rizika spojená s neuváženým používáním Excelu mohou vést k nemalým finančním ztrátám. O tomto nebezpečí pojednává na 14 stranách první číslo EAM v roce 2007.

EAM 01/2007 - verze PDF (366 kB)
EAM 01/2007 - verze Word (100 kB)


prezentace PowerPoint (414 kB)

Excel Asistent Magazín 03/2005
V 3. čísle ročníku 2005 naleznete v rozsahu 7 stran příklad věnující se úvodu do problematiky využívání doplňku Microsoft Query určeného pro vytváření SQL dotazů.

EAM 03/2005 - verze PDF (368 kB)
EAM 03/2005 - verze Word (463 kB)


příklady v EAM 03/2005 - Excel (13 kB)

Excel Asistent Magazín 02/2005
V 2. čísle ročníku 2005 našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete v rozsahu 22 stran články věnující se tématu:
 • Vše o univerzální funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ.
 • Vizualizace dat pomocí grafických prvků.
 • Kontingenční tabulky – průvodce kontingenční tabulkou a grafem.
 • Excel a finance – alokace nákladů.
 • Excel a praxe auditora – ověření geometrické struktury tabulky
EAM 02/2005 - verze PDF (603 kB)
EAM 02/2005 - verze Word (681 kB)
příklady v EAM 02/2005 - Excel (59 kB)

Excel Asistent Magazín 01/2005
V 1. čísle ročníku 2005 našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete v rozsahu 22 stran články věnující se tématu:
 • podmíněných součtů
 • vytváření uživatelských funkcí
 • zaokrouhlování na zadanou hodnotu
 • konstrukce splátkového kalendáře
 • vizualizace dat
 • nebezpečí skrytého v křížových součtech
 • úvodu problematiky kontingenčních tabulek
EAM 01/2005 - verze PDF (580 kB)
EAM 01/2005 - verze Word (807 kB)
příklady v EAM 01/2005 - Excel (30 kB)

Excel Asistent Magazín 02/2004
Ve 2. čísle ročníku 2004 našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete několik podrobných příkladů z oblasti podmíněného formátování :
 • propojení podm. formátování s automatickým filtrem
 • využití uživatelsky definovaných funkcí
 • podmíněné formátování a různé způsoby adresace
 • zdokonalte podmíněné formátování pomocí ( pseudo ) grafiky
 • zkuste sloučit podmíněné formátování s ověřením dat

Excel Asistent Magazín 01/2004
Ve 1. čísle ročníku 2004 našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete úvod do problematiky podmíněného formátování spolu s několika řešenými příklady:
 • skrytí chybových hodnot
 • vyznačení klesajících hodnot
 • vyznačení duplicit v seznamu hodnot
 • zvýraznění průniku
 • vytvoření vlastního autoformátu

Excel Asistent Magazín 07/2003
Ve 7. čísle našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete několik způsoů použití ověřování ( validace) dat .
 • omezení délky textu
 • kontrola přesnosti čísel ( počet desetinných míst)
 • zabránění vstupu duplicitních dat
 • ochrana dat před přepsáním
 • ... atd
EAM 07/2003 - verze PDF (390 kB)
EAM 07/2003 - verze Word (480 kB)

Excel Asistent Magazín 06/2003
Ve 6. čísle našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete několik příkladů použití pojmenovaných oblastí: .
 • pro vytváření ovládacích prvků umístěných do sešitu
 • pro vytváření dynamických grafů schopných automatické změny rozsahu
 • pro vytváření dynamických kontingenčních tabulek
 • v rámci ověřování vstupních dat
 • ... a naleznete mnoho dalších užitečných informací
EAM 06/2003 - verze PDF-Word (92 kB)
EAM 06/2003 - verze Word (324 kB) EAM 06/2003 - verze PDF - Excel (424 kB)

Excel Asistent Magazín 05/2003
Ve pátém čísle našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete na 24 stranách mnoho dalších příkladů použití vyhledávacích funkcí .
 • seznámíte se s funkcemi POSUN, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, VYHLEDAT
 • naučíte se vyhledat nejbližší hodnotu k hodnotě hledané
 • seznámíte se s možností vytváření maticových vzorců spolu s vyhledávacími funkcemi
 • vysvětlíme si použítí reverzního vyhledávání
 • naučíte se používat postupy optimalizující proces vyhledávání
 • ... a naleznete mnoho dalších užitečných informací
EAM 05/2003 - verze PDF (319 kB) EAM 05/2003 - verze Word (226 kB)

( k textu si můžete stáhnout excelovský sešit obsahující použité příklady - 30kB)


Excel Asistent Magazín 04/2003
Ve čtvrtém čísle našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete na 23 stranách mnoho informací týkajících se vyhledávacích funkcí .
 • seznámíte se s funkcemi SVYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT
 • naučíte se porovnávat 2 nezávislé seznamy dat
 • vyzkoušíte si několik alternativních postupů pro 2D vyhledávání
 • seznámíte se s operátorem implicitní průsečík
EAM 04/2003 - verze PDF (341 kB)
EAM 04/2003 - verze Word (300 kB)

( k textu si můžete stáhnout excelovský sešit obsahující použité příklady - 16kB)


Excel Asistent Magazín 03/2003
Třetí číslo našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel se věnuje na 24 stranách jednomu z nejmocnějších nástrojů Excelu - použití maticových vzorců a maticových konstant.
 • naučíte se vytvářet maticové vzorce
 • analyzovat chování maticových vzorců
 • používat maticové konstanty v klasických i maticových vzorcích
 • vše naleznete podrobně vysvětleno na množství řešených příkladů
EAM 03/2003 - verze PDF (341 kB)
EAM 03/2003 - verze Word (207 kB)

( k textu si můžete stáhnout excelovský sešit obsahující použité příklady - 17kB)


Excel Asistent Magazín 02/2003
Ve druhém čísle našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete na 18ti stranách více než 20 tipů na zefektivnění Vaší práce v Excelu, zejména
 • využití mocného příkazu Přejít na...

Excel Asistent Magazín 01/2003
V tomto prvním čísle našeho měsíčníku o pokročilých technikách práce v prostředí Microsoft Excel naleznete na 17ti stranách:
 • postup, jak změnit působivost Vašich dat změnou standardní podoby komentářů
 • několik postupů, jak pracovat se seznamy obsahujícími duplicitní data
 • způsob, jak zkopírovat do grafického formátu jen část pracovní plochy

( k textu si můžete stáhnout i excelovský sešit obsahující použité příklady)
Copyright © 2003-2008 Jiří Číhař, Dataspectrum.  All rights reserved.
optimalizace PageRank.cz