Excel – zaokrouhlování časových údajů

Ačkoliv zaokrouhlování čísel nedělá uživatelům Excelu problémy, je zaokrouhlování časových údajů obtížným úkolem.

V zásadě je třeba si uvědomit, že časový údaj Excel interně ukládá jako desetinné číslo z intervalu (0;1) představující časový úsek 24 hodinového cyklu:

  • čas 08:00 je tedy interně uložen jako 0,33333…
  • čas 06:00 jako 0,25
  • čas 12:00 jako 0,5 atd.

Pro zaokrouhlení časových údajů je vhodné využít funkci ZAOKROUHLIT, ve které vhodně časový údaj upravíme – pokud chceme například zaokrouhlovat na minuty, sdělíme tuto skutečnost Excelu tím, že vydělíme časový údaj hodnotou, která představuje v logice Excelu 1 minutu: „00:01“

Pro zaokrouhlení časového údaje zapsaného do buňky A3 na celé minuty tedy můžeme použít vzorec:

=ZAOKROUHLIT(A3/“00:01″;0)*“00:01″

Obdobně pro zaokrouhlení časového údaje zapsaného do buňky A3 na celé čtvrthodiny tedy můžeme použít vzorec:

=ZAOKROUHLIT(A3/“00:15″;0)*“00:15″

v přiloženém souboru naleznete několik funkčních vzorců pro zaokrouhlování časových údajů: