Excel – výsečový graf s dílčími pruhy

Některé typy grafů nelze kombinovat – nepodaří se nám například vytvořit graf obsahující prostorové a dvojrozměrné typy. Nejedná se o nedostatek Excelu, ale spíše o pojistku před prezentací dat způsobem, který by mohl vést k chybnému vnímání hodnot.

Na druhou stranu máme k dispozici několik druhů „pseudo-kombi-grafů“, kdy výsledný efekt grafu složeného ze dvou různých typů je dosažen standardním nastavením formátu. Nejčastěji je používán výsečový (nazývaný také často „koláčový“) graf s dílčími pruhy nebo dílčí výsečí, který umožňuje prezentovat v jednom grafu

 • hodnoty velmi malé společně s hodnotami velkými
  nebo
 • umožňuje snížit počet výsečí v grafu sloučením některých položek do skupiny.

Excel - graf výsečový

Následujícím postupem se úspěšně vyhneme častému nešvaru, kdy uživatelé vytvoří graf s tak velkým množstvím výsečí, že je zcela nepřehledný:

 1. V listu vyberte data, která chcete zobrazit ve výsečovém grafu
 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Grafy na tlačítko Výsečový a pak v galerii klepněte na položku Výsečový s dílčí výsečí nebo Výsečový s dílčími pruhy.

Nyní musíme určit, které datové řady se mají zobrazovat pomocí dílčích pruhů nebo výsečí:

 1. Klepněte na graf.
 2. Na kartě Formát ( ve starších verzích Nástroje grafu | Rozložení ) ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klepněte v seznamu na název datové řady.
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát datové řady aktivujte v levé části kartu Možnosti řady a v pravé části ve skupinovém rámečku Rozdělit řadu podle klepněte na variantu způsobu výběru položek pro zobrazení ve vedlejším grafu:
  1. Umístění: tuto volbu použijte tehdy, když jste seřadili ve vstupních datech záznamy a chcete určitý počet posledních záznamů zobrazit pomocí vedlejšího grafu.
  1. Hodnota: tuto volbu použijte tehdy, když chcete zobrazit pomocí vedlejšího grafu všechny položky s nižší hodnotou než vámi zadané minimum.
  1. Procentuální hodnota: tato volba je podobná předchozí, pouze nezadáváte minimální hodnotu v absolutním vyjádření, ale v procentech celkové sumy hodnot – například nastavením argumentu na hodnotu 10% určíte, že ve vedlejším grafu budou zobrazeny všechny položky, jejichž podíl na celku je menší než jedna desetina.
  1. Vlastní: po nastavení této volby musíte klepnout v grafu na výseče, představující položky, které chcete zobrazit ve vedlejším grafu – tato volba se tedy používá tehdy, když chcete vytvořit souhrnnou skupinu jinak než na základě číselných hodnot. Jakmile označíte výseč klepnutím, zobrazí se v dialogovém okně rozbalovací seznam Bod patří do, ve kterém zvolíte pro zobrazení položky ve vedlejším grafu variantu Druhý graf.
 5. Chcete-li změnit mezeru mezi grafy, ve skupinovém rámečku Šířka mezery můžete přetažením jezdce zvětšit nebo zmenšit hodnotu, nebo zadejte požadované číslo do pole procenta – hodnota představuje šířku mezery jako procento šířky vedlejšího grafu.
 6. Chcete-li změnit velikost vedlejšího grafu, změňte pod polem Velikost druhého grafu aktuální hodnotu – hodnota představuje velikost vedlejšího grafu jako procento velikosti hlavního grafu.
Excel - graf výsečový