Excel – vyhledávací funkce 2D

Dvourozměrná vyhledávací funkce (vyhledávání pomocí dvojice parametrů zároveň ve sloupcích i v řádkách tabulky) je jedním ze základních postupů při práci s daty v Excelu.

Řešený příklad, který si můžete na konci příspěvku stáhnout, využívá pro dvourozměrné hledání dvojici funkcí INDEX a POZVYHLEDAT.

V čem je tento příklad odlišný od řady podobných je v přístupu k zobrazení tabulky hodnot. Požadavek vznikl dotazem z jedné firmy, která potřebovala zvýšit přehlednost tarifních tabulek dopravy.

excel_vyhledávací_funkce_2D
počáteční tabulka s hodnotami

Dotaz směřoval k vytvoření řešení, kdy bude funkční dvourozměrné vyhledávání v tabulce, ale tabulka s hodnotami bude zapsána přehledněji.

Možných řešení je několik:

  • skrytí opakujících se hodnot pomocí stejného fontu písma a výplně buněk
  • skrytí hodnot pomocí ukotvených grafických objektů nad tabulkou
  • skrytí hodnot pomocí vhodné masky formátování
  • redukce tabulky na limitní neopakující se hodnoty

Firma nakonec zvilila variantu se skrytím zapsaných hodnot pomocí formátovací masky.

Princip využívá pravidla, které říká, že formátovací maska Excelu je konstuována takto:

záporné hodnoty;kladné hodnoty;0;text

Pokud tedy zapíšeme maskuformátu jako posloupnost pouze tří oddělovačů – ;;; – Excel nezobrazí v buňce uloženou hodnotu. Ani záporné číslo, ani kladné číslo, ani nulu a nezobrazí ani text.

Excel - skyrtí hodnot uložených v buňce
skrytí hodnot zapsaných v buňce pomocí formátu

Výsledná tabulka pak vypadala přehledněji i při zachování zapsaných hodnot, které bylo možné dohledávat pomocí vyhledávacích funkcí INDEX a POZVYHLEDAT (v novějších verzích Excelu bychom mohli nahradit funkcí XLOOKUP)

Zvýšit přehlednost tabulky je ale možné i změnou její struktury a nastavením vyhledávání na limitní krajní hodnoty:

exxcel_vyhledávací_funkce_2d