Excel – výčetka peněz

Výčetka peněz je jednoduchý nástroj, který usnadňuje evidenci hotovosti a zároveň slouží k ukázce několika univerzálních technik v Excelu, které můžeme použít při vytváření modelů v pracovním listu.

excel - výčetka peněz
  1. oddělení prezentační a výpočtové části řešení
  2. skrytí výpočtové části
  3. nastavení oblasti tisku

Oddělení prezentační a výpočtové části

Rozdělit řešení na část určenou pro prezentaci (případně vstup dat) a část, ve které se provádějí vlastní výpočty jednak zvýší přehlednost řešení a jednak umožní výpočty skrýt.

excel - ¨výčetka peněz

Skrytí výpočtové části

Skrytím výpočtové části soustředíme pozornost uživatelů na nezbytné nutnou část listu a zároveň snižujeme riziko, že uživatel omylem změní výpočty a řešení pak nebude fungovat tak, jak jsme zamýšleli.

Skrytí lze dosáhnout více způsoby – nejčastěji používáme skrytí celých sloupců pomocí příkazu Skrýt nebo můžeme použít tak jako v tomto příkladu příkaz Seskupit na kartě Data. Tento postup umožňuje rychlé zobtazení a skrytí vybraných sloupců pomocí tlačítek v horní části pracovního listu.

Excel - výčetka peněz

Nastavení oblasti tisku

Pokud očekáváme, že budeme část listu tisknout, bývá užitečné označit tuto oblast a pomocí příkazu Nastavit oblast tisku na kartě Rozložení stránky omezit tisk pouze na tuto vybranou oblast buněk.

excel - výčetka peněz

Sešit s řešeným postupem výčetky peněz si můžete stáhnout zde: