Excel – univerzální funkce ZVOLIT

Funkce ZVOLIT slouží k výběru ze skupiny možností na základě pořadového čísla.

K čemu můžete funkci ZVOLIT použít?

  • Na základě pořadového čísla měsíce vrátí funkce ZVOLIT číslo čtvrtletí.
  • Na základě pořadového čísla měsíce vrátí funkce ZVOLIT číslo čtvrtletí (odkazem).
  • Funkce ZVOLIT určí na základě zadaného dne datum nejbližšího pondělí (začátku pracovního týdne)
  • Funkce ZVOLIT určí na základě zadaného dne datum nejbližšího pondělí (s volitelným začátkem týdne)
  • Pomocí funkce ZVOLIT lze odkazovat proměnné oblasti buněk.
  • Funkce ZVOLIT může obsahovat textové řetězce.
  • Funkce ZVOLIT umožňuje členit výpočty pomocí sady vzorců.

Příklad: výpočet v proměnné oblasti buněk

Funkci ZVOLIT můžete použít jako argument jiných funkcí, například SUMA nebo PRŮMĚR. V tomto příkladu slouží funkce ZVOLIT pro výběr oblasti buněk, jejichž hodnoty požadujeme sečíst.

Oblast buněk B7:F9 obsahuje výsledky pro jednotlivé pobočky v kalendářních měsících 1. čtvrtletí roku. Odkazy na oblasti buněk představující leden, únor, březen jsou zadány do jednotlivých argumentů funkce ZVOLIT.

Pořadové číslo zvoleného měsíce je zadáno do buňky C2, buňka C3 obsahuje vzorec =SUMA(ZVOLIT(C2;C7:C9;D7:D9;E7:E9)).

Funkce ZVOLIT je v zadaném vzorci vyhodnocena jako první s mezivýsledkem =SUMA({169|241|119}). Funkce SUMA následně tato čísla sečte a výsledek zobrazí v buňce C3.

Soubor s více než desítkou řešených příkladů pro využití funkce ZVOLIT si můžete stáhnout zde: