Excel – univerzální funkce INDEX

INDEX vrací hodnotu z oblasti na základě průsečíku zadaného řádku a sloupce.

Její chování je podobné postupu, jak popisujeme polohu nějaké budovy – „restaurace, ve které se setkáme, leží v západní části města na rohu Nové ulice a ulice Severní“. Pozici zadáme jako křižovatku dvou ulic v určité čtvrti – obdobně INDEX vrací hodnotu z určité oblasti ( západní část města) pomocí průsečíku zadaného řádku ( ulice Nová) a sloupce ( ulice Severní).

Funkce INDEX ale umí mnohem více, než vracet jedinou hodnotu – bohužel ani mnozí pokročilí uživatelé Excelu si nejsou vědomi následujících rozšířených možností této funkce:

  • nalezení hodnoty ve vícenásobné oblasti dat
  • získání všech hodnot ze sloupce nebo řádku jediným zápisem
  • získání adresy buňky nebo oblasti místo uložené hodnoty

v přiloženém souboru naleznete několik řešených příkladů použití funkce INDEX: