Excel – rozšířený filtr (07)

Rozšířený filtr umožňuje mimo možnost filtrovat na základě výpočtového kritéria nastavit i filtrování položek nevyhovujících kritériu.

Filtrování na základě podmínky VŠE MIMO.

V přiloženém řešeném příkladu je cílem vyfiltrovat

  1. všechny záznamy OBSAHUJÍCÍ některý z hledaných výrazů (zapsaných do tabulky)
  2. všechny záznamy NEOBSAHUJÍCÍ ani jeden z výrazů (zapsaných do tabulky)

Hledané výrazy jsou zapsány do objektu Tabulka, který zajišťuje propojení vyhodnocovaného výrazu se všemi položkami Tabulky. Při doplnění dalších výrazů nebo jejich odstranění nemusíme upravovat odkaz ve vyhodnocovaném výrazu:

=NEBO(N(JE.ČISLO(HLEDAT(Seznam[Název];B2))))

Postup filtrování dat:

  1. do jednotlivých řádků tabulky Název zapíšeme požadované výrazy, na základě kterých má být provedena filtrace
  2. v oblasti kritérií J1:J2 zvolíme hodnotu PRAVDA / NEPRAVDA určující, zda chceme filtrováním získat položky obsahující některý ze zadaných textů (PRAVDA) nebo naopak položky neobsahující žádný tento text (NEPRAVDA)
  3. Otevřeme dialogové okno Rozšířený filtr a klepnutím na tlačítko OK filtr aktivujeme
excel - rozšířený filtr
Filtrování je zajištěno pomocí výrazu zapsaného do pomocného sloupce

excel - rozšířený filtr
Po doplnění nového záznamu do tabulky Název můžeme filtrování opakovat

excel - rozšířený filtr
Pro opětovné spuštění filtru aktivujeme na kartě Data příkazem Upřesnit dialogové okno Rozšířený filtr

Poznámka

Pro správnou funkci filtru musíme zajistit, že položky tabulky Název neobsahují prázdné buňky – Excel by v tomto případě vyfiltroval všechny záznamy.

excel - rozšířený filtr

Poznámka 2

Podobné řešení založené na funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ naleznete ve starším příspěvku