Excel – rozšířený filtr (02)

Změna struktury výsledku filtrování pomocí rozšířeného filtru

V případě, že oblast vstupních dat obsahuje řadu pomocných, pro další zpracování a výpočty nepotřebných sloupců, poskytuje rozšířený filtr možnost určit, které sloupce hodnot a v jakém pořadí mají být zastoupeny ve výsledku filtrování – hovoříme o změně struktury oblasti extrakce.

Znamená to tedy, že pomocí rozšířeného filtru můžete skrývat jak nežádoucí řádky (hodnoty neodpovídající zadaným kritériím), tak i nepotřebné sloupce.

Musíte ale kromě oblasti kritérií připravit i oblast extrakce. Zkopírujte názvy sloupců, které chcete ve výsledku zobrazit v požadovaném pořadí. Můžete dokonce opakovaným zápisem názvů sloupců  vytvořit kopie sloupců (například pro následné nastavení různých typů podmíněného formátování nebo zadání pomocných výpočtů) nebo můžete vložit do oblasti extrakce sloupce prázdné.

V dialogovém okně Rozšířený filtr musíte v poli Kopírovat do zadat odkaz na celou oblast buněk s takto nastavenými názvy sloupců.

Připravené nadpisy sloupců oblasti extrakce
Připravené nadpisy sloupců oblasti extrakce

Poznámka: Výsledek filtrování zachovává jak původní formát dat, tak i formátovací pravidla související s buňkou (barva výplně), písmem (typ fontu, barva) a ohraničením. Podmíněné formátování však zachováno není.

Změna struktury výsledku filtrování pomocí rozšířeného filtru
Změna struktury výsledku filtrování pomocí rozšířeného filtru