Excel – podmíněné formátování (větší než)

Pro mnoho uživatelů Excelu jsou možnosti podmíněného formátování bohužel skryté za někdy složitým nastavením podmínek.

Mezi běžné problémy, podmíněným formátováním snadno řešitelné, patří porovnání hodnot v oddělených sloupcích.

Při nastavování kriteria podmíněného formátování je nutné mít na paměti, že Excel vytváří odkazy v rámci podmíněného formátování v absolutní adresaci ($A$1), což je ale v některých situacích nežádoucí a je třeba adresy změnit na relativní odstraněním znaku „dolar“ – A1.

Porovnání hodnot ve dvou různých sloupcích

Excel - podmíněné formátování - Větší než

Postup je velmi jednoduchý a názorný – nutné pro správné fungování je změna adresace z absolutní na relativní v kritériu podmíněného formátování.

Podmíněné formátování - Větší než
Podmíněné formátování - Větší než