Excel – podmíněné formátování – pořadí podmínek

Na pořadí podmínek opravdu záleží…

V případě podmíněného formátování jsou podmínky vyhodnocovány v pořadí – první, druhá, třetí… a podstatné je uvědomit si, že pokud Excel zjistí, že hodnota v dané buňce odpovídá nastavené podmínce, další podmínky v pořadí se již nevydnocují.

Pokud tedy nastavujete více podmínek, které mají být vyhodnoceny, nastavte jako 1. podmínku tu, která nastane s nejnižší pravděpodobností.

Příklad chybného a korektního nastavení dvojice podmínek podmíněného formátování naleznete v přiloženém souboru: