Excel – parametrické propojení tabulek

Excel poskytuje řadu vyhledávacích funkcí, které umožňují vzájemné propojování tabulek s daty. Toto propojení sice nelze považovat za plnohodný databázový systém, ale snadnost návrhu, udržování propojených tabulek a případné rozšiřování o další data nebo tabulky hodnot je velkou výhodou Excelu.

Uživatelé z vyhledávacích funkcí nejčastěji používají SVYHLEDAT a dvojici funkcí INDEX + POZVYHLEDAT. Ti, kteří využívají Excel 365 postupně přecházejí na funkci XLOOKUP, která v sobě kombinuje výhody všech dosavadních a umožňuje propojení tabulek dat způsobem, který byl v minulosti velmi pracný.

Stále ale zůstává pro řadu uživatelů Excelu obtížnou úlohou vyhledávání v intervalu hodnot (typicky jde o různé sazebníky, ceníky nebo tabulky marží).

Pro tento typ úloh Excel nabízel především funkci SVYHLEDAT s nastaveným posledním parametrem shody na 1 nebo PRAVDA. Podmínkou úspěšného propojení tabulek je seřazení tabulky s intervaly (v zobrazeném a přiloženém příkladu tabulka se zadanou sazbou provize) vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší.

excel_vyhledávání_parametrické

Pokud se uživatel rozhodne použít funkci XLOOKUP, musí nastavit parametry dva – parametr shody i parametr režimu vyhledávání.

excel_vyhledávání_parametrické

Složitější situace nastává, pokud má být propojená hodnota vyhledána z více tabulek na základě rozhodovacího parametru. Vyhledávání ve zvolené tabulce je založeno na jedné z předchozích funkcí (SVYHLEDAT, XLOOKUP), ale musíme ještě vyřešit výběr příslušné tabulky dat.

K tomu lze využít vložení vyhledávacích funkcí do jiné funkce a pro tyto účely můžeme úspěšně použít následující funkce:

  • KDYŽ
  • INDEX + POZVYHLEDAT
  • NEPŘÍMÝ.ODKAZ + definovaný název
  • ZVOLIT
  • SWITCH
  • IFS
excel_vyhledávání_parametrické

Mimořádně vhodnou a často opomíjenou funkcí je funke ZVOLIT, která byla již na tomto webu představena

Řešený příklad s využitím parametrického vyhledávání v intervalu hodnot si můžete stáhnout pomocí odkazu: