Excel – násobení časového údaje číslem

Při vynásobení hodnoty formátované jako čas (např. 8:30) číslem, které představuje hodinovou sazbu (např. 120Kč/hod) nám Excel připraví překvapení.

Výsledek neodpovídá očekávané hodnotě – jde o důsledek způsobu, jak Excel ukládá časové údaje. Pokud nepochopíme princip práce s časem, nebudeme schopni čas efektivně začlenit do výpočtů Excelu.

Princip práce s časem je ale velmi jednoduchý – Excel časový údaj ukládá jako část 24 hodinového cyklu. Tedy pokud zadáme hodnotu 8:00, Excel interně pracuje s údajem 0,33333.., protože 8 hodin je jedna třetina 24h cyklu.

Analogicky při zadání času 6:00, Excel pracuje s hodnotou 0,25, protože se jedná o jednu čtvrtinu 24h cyklu.

Proto pokud v našich výpočtech pracujeme s časovými údaji, musíme tento cyklus vzít do úvahy.

V připojeném souboru naleznete řešení problému násobení časového ůdaje hodinovou sazbou: