Excel – nalezení jedinečných záznamů

V praxi nám nemusí vždy postačovat nalezení jedinečných hodnot, ale budeme potřebovat nalézt seznam jedinečných záznamů.

Termínem záznam v tomto kontextu rozumíme řádek z oblasti dat obsahující více než jeden sloupec dat. Mějme například za úkol zjistit z dodaného přehledu, které druhy sortimentu jednotliví zástupci prodali:

pořadídatumobchodníktyp
14.1.2009LadaPC sestava
24.1.2009Petrmonitor
34.1.2009Pavelnotebook
44.1.2009Zdeněktiskárna
54.1.2009Joseftelefon
66.1.2009JiříPC sestava
76.1.2009Evamonitor
87.1.2009Mirekkopírka
97.1.2009JanaPC sestava
107.1.2009Jiřítelefon
117.1.2009Hanakopírka
127.1.2009Janatelefon

Naším cílem je tedy získat přehled jedinečných hodnot vzniklých spojením polí obchodník a typ.S problémem se můžeme vypořádat tak, že vytvoříme pomocný sloupec se vzorcem =C2&D2, který po rozkopírování směrem dolů vrátí v buňkách pomocného sloupce seskupená jména obchodníků spolu s názvem zboží. Na tento pomocný sloupec pak můžeme použít libovolnou techniku filtrování dat.

Pokud nechceme vytvářet pomocné sloupce, můžeme stále použít rozšířený filtr, kontingenční tabulku, odstranění duplicit nebo SQL dotaz.

Rozšířený filtr

Pro vytvoření seznamu jedinečných záznamů postupujte takto:

  1. Klepněte v kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.
  2. V dialogovém okně Rozšířený filtr aktivujte položku Kopírovat jinam.
  3. Do pole Oblast seznamu zadejte odkaz na buňky ve sloupcích nebo přímo na celé sloupce tvořící záznam (v našem případě na oblast $C:$D).
  4. Pole Oblast kritérií ponechte prázdné.
  5. Do pole Kopírovat do zadejte odkaz na buňku v prázdné oblasti listu.
  6. Aktivujte položku Bez duplicitních záznamů.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
  8. Pro lepší orientaci seřaďte výsledný seznam.
Filtr rozšířený - nalezení jedinečných záznamů
Filtr rozšířený – nalezení jedinečných záznamů