Excel – nalezení duplicitních hodnot

Častým problémem, který musíme při práci s excelovskými soubory řešit, je zjištění seznamu duplicitních hodnot.

Excel nabízí celou řadu nástrojů k efektivnímu nalezení duplicit. V příkladu, který si můžete stáhnout v připojeném souboru naleznete:

  1. postup identifikace duplicitních hodnot pomocí podmíněného formátování
  2. postup výpisu duplicitních hodnot pomocí rozšířeného filtru založeného na výpočteném kritériu

Oba postupy jsou jednak mimořádně rychlé a jednak i velmi snadné.