Excel – motýlí graf

Motýlí graf se používá v případech, kdy potřebujete prezentovat dvě skupiny datových sad, které jsou ještě dále vnitřně členěné.

Používají se často při prezentaci demogtafických údajů, kdy jednu sadu představují záznamy za mužskou populaci a druhou sadu za populaci žen.

Graf lze ale použít i při jiném typu porovnávání – například při porovnávání údajů ze dvou zemí, dvojice konkurenčních společností, data aktuální a data z minulosti, porovnání chování obyvatel měst a venkova…

Pokud chcete tento kombinovaný graf vytvořit v Excelu, není postup složitý – jde v podstatě o 2 skupinové pruhové grafy, z nichž jeden má nastavenou osu kategorií v obráceném pořadí.

Příklad tohoto typu grafu s popisem konstrukce naleznete v přiloženém souboru: