Excel – krabicový graf pro zobrazení rozpětí hodnot

Krabicový graf slouží k zobrazení rozpětí hodnot velkého množství dat – maxima, minima, hodnot okolo mediánu v jednom přehledné zobrazení.

Používá se v situacich, kdy potřebujeme přehledně zobrazit v jednom grafu množství dat zástupnými hodnotami místo zobrazení jednotlivých položek – například vyhodnocení škály výše platů, částek faktur, reakčních dob, zdravotních parametrů…

Ačkoliv novější verze Excelu obsahují v nabídce grafů i tento typ, je možné jej vytvořit pomocí pruhového grafu – tento postup vám poskytuje větší volnost ve způsobu prezentace dat.

Excel - krabicový (boxplot) graf

V přikoženém souboru naleznete řešený příklad porovnání platových rozpětí vybrané dvojice profesí včetně postupu tvorby krabicového grafu: