Excel – kontingenční tabulky (05)

V předchozím příspěvku věnovaném kontingenčním tabulkám jsme si ukázali jednu z možností vzájemného porovnání vypočtených souhrnných hodnot.

Do této skupiny automatických úprav souhrnných hodnot patří i možnost načítaného součtu souhrnných hodnot – v běžné podnikové praxi se používá například průběžný součet měsíčních hodnot při vyhodnocování plnění plánu.

Například při hodnocení výsledků za prvních 8 měsíců roku nás zajímá celkový součet všech měsíců tohoto období, tedy součet za leden – srpen.

excel - kontingenční tabulky - průběžný součet
vytvoření průběžného součtu nad souhrnnými údaji kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky – vytvoření průběžného součtu

  1. vytvořte kontingenční tabulku pro souhrn prodejů za jednotlivé měsíce
  2. klepněte PRAVÝM tlačítkem myši na libovolnou hodnotu souhrnu
  3. v místní nabídce zvolte položku Zobrazit hodnoty jako
  4. v seznamu klepněte na položku Mezisoučet v
  5. v dialogovém okně zvolte základní pole = Měsíc
excel - kontingenční tabulky - průběžný součet
průběžný součet souhrnných hodnot – celková výše prodeje od začátku roku