Excel – kontingenční tabulky (04)

Kontingenční tabulky umožňují snadno vytvářet souhrnné výpočty nad daty. Nabízejí však i možnost výpočtů nad těmito souhrny pro jejich vzájemné porovnání.

Pro řadu uživatelů jsou tyto možnosti skryté, nikoliv proto, že jejich aktivace by byla složitá, ale spíše z toho důvodu, že se s nimi dosud nesetkali.

Jednoduchým příkladem může být porovnání měsíčních výsledků mezi loňským a letošním rokem – pokud využijete nastavení kontingenčních tabulek, je tento výpočet záležitostí pouhých několika kliknutí myší.

Nové verze Excelu nabízejí celou řadu výpočtů nad souhrny vytvořenými pomocí kontingenčních tabulek – celkem jich nyní máme k dispozici 15.

Porovnání měsíčních prodejů mezi dvěma roky

  1. vytvořte kontingenční tabulku pro souhrn prodejů za jednotlivé měsíce
  2. klepněte PRAVÝM tlačítkem myši na libovolnou hodnotu souhrnu
  3. v místní nabídce zvolte položku Zobrazit hodnoty jako
  4. v seznamu klepněte na položku Rozdíl mezi
  5. v dialogovém okně zvolte základní pole = Rok
excel - kontingenční tabulka - souhrn prodejů
základní podoba kontingenční tabulky – měsíční souhrn prodejů

excel - kontingenční tabulka - souhrn prodejů
pro souhrny v této základní podobě nejsou použity žádné výpočty k jejich porovnání

excel - kontingenční tabulka - souhrn prodejů
porovnání celkových prodejů mezi stejnými měsíci dvou roků