Excel – kontingenční tabulky (01)

Výběr údajů pomocí příkazu Zobrazení stránek filtru sestavy

Velmi rychlým způsobem vytvoření skupiny záznamů ze vstupních dat pro další vyhodnocení a analýzu je využití položky z nabídky nástrojů kontingenčních tabulek, který se nazývá Zobrazit stránky filtru sestavy.

Výsledkem je vytvoření samostatných kontingenčních tabulek v jednotlivých listech pracovního sešitu pro každou položku pole.

Postup pro starší verze Excel:

  1. Vložte pole kontingenční tabulky do oblasti Filtr sestavy.
  2. V kartě Nástroje kontingenční tabulky | Možnosti klepněte ve skupině Kontingenční tabulka na rozbalovací šipku u příkazu Možnosti.
  3. V nabídce klepněte na položku Zobrazit stránky filtru sestavy.
  4. V dialogovém okně vyberte název pole (pokud oblast filtru sestavy obsahuje více vložených polí) a klepněte na tlačítko OK.

Postup pro novější verze Excel:

  1. Vložte pole kontingenční tabulky do oblasti Filtry.
  2. V kartě Analýza kontingenční tabulky klepněte ve skupině Kontingenční tabulka na rozbalovací šipku u příkazu Možnosti.
  3. V nabídce klepněte na položku Zobrazit stránky filtru sestavy.
  4. V dialogovém okně vyberte název pole (pokud oblast filtru sestavy obsahuje více vložených polí) a klepněte na tlačítko OK.

Postup v grafickém zobrazení:

Vložte pole kontingenční tabulky do oblasti Filtry.
V kartě Analýza kontingenční tabulky klepněte ve skupině Kontingenční tabulka na rozbalovací šipku u příkazu Možnosti.
V nabídce klepněte na položku Zobrazit stránky filtru sestavy.
V dialogovém okně vyberte název pole (pokud oblast filtru sestavy obsahuje více vložených polí) a klepněte na tlačítko OK.