Excel – funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ (01)

Propojování dat z různých tabulek Excelu můžeme úspěšně vyřešit pomocí vyhledávacích funkcí – SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, XLOOKUP…

Pro potřeby konsolidace dat jsou však k dispozici i další, bohužel mnohými uživateli opomíjené funkce – ZVOLIT, POSUN, SWITCH…

K dispozici máme i dvojici funkcí, s jejichž pomocí zkušení uživatelé vytvářejí velmi robustní excelovské modely založené na propojování dat z různých listů, tabulek nebo oblastí – ODKAZ, NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

Na webu DATASPECTRUM se těmto funkcím také pravidelně věnujeme, například v těchto příspěvcích:

Funkce ODKAZ umožňuje vytvořit ze vstupních hodnot adresu oblasti – například zápisem =ODKAZ(10;1) vytvoříme adresu $A$10.

Pokud adresu vložíme jako vstupní hodnotu do funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ, vrátí tato funkce hodnotu uloženou v buňce s touto adresou – tedy zápis =NEPŘÍMÝ.ODKAZ($A$10) vrátí hodnotu uloženou v buňce A10.

Adresu pro potřeby funkce NEPŘÍMÝ. ODKAZ ale můžeme vložit i pomocí funkce ODKAZ a vytvořit ji tedy z dílčích vstupních hodnot, které můžeme v průběhu výpočtu měnit.

=NEPŘÍMÝ.ODKAZ(ODKAZ(10;1)) – funkce vrátí hodnotu, kterou nalezne v buňce na průsečíku desátého řádku a prvního sloupce (A10).

Adresu buňky, kterou vytvoříme pomocí funkce ODKAZ můžeme zadat v libovolném typu adresace (relativní, absolutní, smíšené), doplnit názvem listu nebo sešitu, do kterého má odkazovat, případně rozhodnout, zda má být adresace typu A1 nebo R1C1.

excel - funkce ODKAZ

Pomocí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ můžeme odkazovat na více než jednu buňku listu – lze odkazovat na rozsáhlé oblasti tabulek a tímto způsobem určit, se kterými daty mají být prováděny v Excelu výpočty.

excel - funkce NEPŘÍMÝ_ODKAZ
excel - funkce NEPŘÍMÝ_ODKAZ

Pro seznámení s možnostmi funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ si můžete stáhnout přiložený soubor s několika řešenými příklady: