Excel – funkce KDYŽ, IFS

Pokud potřebujeme v excelovských modelech větvit výpočty, používáme nejčastěji funkci KDYŽ, která v základní podobě nabízí jednu logickou podmínku a dle jejího splnění či nesplnění možnost rozdělit výpočet do dvou variant.

Nedávno jsem obdržel následující dotaz, směřující právě k využití vnořených funkcí KDYŽ:

Jakou funkci bych měl použít na následující :

např. buňka A1 obsahuje vstupní hodnotu
jestliže A1 <50000 pak A1*7% jestliže A1 bude v rozmezí 50000 – 100000 pak A1*5% jestliže A1 >100000 pak A1*2%

V případě, že potřebujeme rozdělit výpočet na základě více logických podmínek, můžeme funkce KDYŽ vnořit do sebe. Protože ale zápis vnořených funkcí snižuje přehlednost výsledného vzorce, nabízí nové verze Excelu alternativní postup pomocí nové funkce IFS.

vícenásobná funkce KDYŽ

Pro mnohé uživatele je použití této funikce intuitivní až do okamžiku nastavení hodnoty poslední podmínky – zde je nutné zadat parametr poslední vyhodnocované podmínky na hodnotu PRAVDA – vzorové řešení naleznete v přiloženém souboru.