Excel – formátování osy kategorií s kalendářními daty

Velmi častým problémem, kterému musíme čelit při práci s grafy, je nalezení vhodného způsobu zápisu kalendářních dat v popiscích osy kategorií (osy X).

Pokud jsou datové body umístěny blízko sebe, dochází k jejich optickému sloučení. Následujících několik tipů nám může pomoci při řešení této situace:

 1. Otočení popisků.
 2. Zobrazení pouze n-tého popisku.
 3. Změna formátu kalendářního data.
 4. Odsazení dne, měsíce a roku do samostatných řádků.   

Otočení popisků

Starší verze Excelu

 1. Klepnutím aktivujte graf.
 2. V kartě Nástroje grafu | Rozložení vyberte v seznamu prvků grafu ve skupině Aktuální výběr položku Vodorovná osa (kategorie).
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát osy nastavte v kartě Zarovnání v seznamu Směr textu možnost Otočit veškerý text nebo nastavte pomocí hodnoty Vlastní úhel směr zápisu.

Novější verze Excelu

 1. Klepnutím aktivujte graf.
 2. V kartě Formát vyberte v seznamu prvků grafu ve skupině Aktuální výběr položku Vodorovná osa (kategorie).
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát osy nastavte v kartě Zarovnání v seznamu Směr textu možnost Otočit text o 270.

Zobrazení pouze n-tého popisku

Starší verze Excelu

 1. Klepnutím aktivujte graf.
 2. V kartě Nástroje grafu | Rozložení vyberte v seznamu prvků grafu ve skupině Aktuální výběr položku Vodorovná osa (kategorie).
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát osy nastavte v kartě Možnosti osy hodnotu přepínače Hlavní jednotka na variantu Pevné a zadejte hodnotu kroku – například 5 pro zobrazení každého pátého popisku.

Novější verze Excelu

 1. Klepnutím aktivujte graf.
 2. V kartě Formát vyberte v seznamu prvků grafu ve skupině Aktuální výběr položku Vodorovná osa (kategorie).
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát osy nastavte v kartě Možnosti osy hodnotu přepínače Hlavní jednotka na variantu Dny a zadejte hodnotu kroku – například 5 pro zobrazení každého pátého popisku (dne).

Změna formátu kalendářního data

Starší verze Excelu

 1. Klepnutím aktivujte graf.
 2. V kartě Nástroje grafu | Rozložení vyberte v seznamu prvků grafu ve skupině Aktuální výběr položku Vodorovná osa (kategorie).
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát osy nastavte v kartě Číslo typ formátu buď výběrem  vhodné varianty v seznamu Typ nebo zápisem masky formátu do textového pole Kód formátu a následným klepnutím na tlačítko Přidat.

Novější verze Excelu

 1. Klepnutím aktivujte graf.
 2. V kartě Formát vyberte v seznamu prvků grafu ve skupině Aktuální výběr položku Vodorovná osa (kategorie).
 3. Klepněte na tlačítko Formátovat výběr.
 4. V dialogovém okně Formát osy nastavte v kartě Číslo typ formátu buď výběrem  vhodné varianty v seznamu Typ nebo zápisem masky formátu do textového pole Kód formátu a následným klepnutím na tlačítko Přidat.

  Možné typy formátů (24.8.2011)

d.m                      24.8.

d-mmmm            24.srpen

mm/d                  08/24

d.mmmmm        24.s

Odsazení dne, měsíce a roku do samostatných řádků.

Do oblasti dat vložíme pomocný sloupec se vzorcem, který datum (v našem příkladu v buňce A1) převede na text zapsaný do tří řádků pod sebou. Oddělení do jednotlivých řádků je zajištěno pomocí znaku ASCII 10 a naformátování hodnoty měsíce do vhodného tvaru pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT.

=DEN(A2)&“.“&ZNAK(10)&HODNOTA.NA.TEXT(DATUM(ROK(A2);MĚSÍC(A2);1);“m“)&“.“&ZNAK(10)&ROK(A2)

nebo jednodušeji

=DEN(A2)&“.“&ZNAK(10)& MĚSÍC(A2)&“.“&ZNAK(10)&ROK(A2)

Graf vytvoříme nad sloupcem dat a popisky ve sloupci s pomocným vzorcem.

sešit Excelu s řešenými příklady si můžete stáhnout zde: