Excel – doplnění popisných informací do grafu

Velmi profesionálně vypadají grafy, které obsahují vysvětlující text nebo popisnou grafiku v podobě automatických tvarů.

Tento text můžeme vložit kamkoliv, nejčastěji využijeme volný prostor mezi okraji Oblasti grafu a Zobrazované oblasti.

Vložení popisu do grafu

Pokud chceme takto upravené grafy vytvářet, není to nic obtížného:

  1. Klepnutím aktivujte graf, do kterého chcete vložit text.
  2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na položku Textové pole.
  3. Vykreslete pomocí myši obrys textového pole uvnitř grafu.
  4. Zapište do textového pole požadovaný text.
  5. Upravte pomocí formátovacích pravidel podobu textového pole – zejména odstraňte obrysovou čáru pro vytvoření dojmu jednotného vzhledu textu a grafu.

Výhodou vložení textového pole přímo do vybraného grafu je spojení tohoto pole s grafem – přemístění grafu nebo změna jeho velikosti způsobí i příslušnou změnu textového pole.

Pokud se vám při vytváření textového pole v grafu stane, že se pole „ztratí“, můžete jeho obrys snadno aktivovat tak, že klepnete na libovolný prvek grafu a pomocí opakovaného stisku kurzorových kláves postupně aktivujete ostatní prvky grafu až po textové pole.