Excel – 3 způsoby vložení parametru do výpočtu

Vložení parametrické hodnoty do výpočtu v pracovním listu Excelu lze provést několika způsoby.

Uživatelé nejčastěji volí jeden z následujících tří:

  • přímé vložení parametru do výpočetního vzorce
  • vložení parametru do pomocné buňky a následné vložení odkazu na tuto buňku do výpočetního vzorce
  • vložení parametru do pojmenované konstanty a následné vložení konstanty do výpočetního vzorce

Přímé vložení parametru do výpočetního vzorce

Tento postup je přímočarý a rychlý a zvládají ho i začínající uživatelé Excelu. Problém nastává v situaci, kdy je potřeba parametr změnit a musíme dohledat všechny buňky, ve kterých jsme tento parametr použili. Pokud některou buňku opomineme, budou výpočty nesprávné a nalézt zpětně tuto chybu bývá poměrně obtížné.

excel - odkaz na konstantu

Vložení parametru do pomocné buňky

Zkušení uživatelé Excelu parametry potřebné pro výpočet vkládají do pomocné buňky, která se nachází mimo oblast výpočtu. Buňka může ležet i na samostatném listu a je na uživateli, zda tuto buňku zvýrazní pro snadné dohledání v případě, že bude nutné hodnotu změnit nebo naopak buňku skryje či uzamkne, aby zabránil neúmyslnému přepsání hodnoty a tím i vzniku chyby výpočtu.

Vzorce, které pracují s parametrem, budou obsahovat odkaz na pomocnou buňku – pokud budeme vzorec kopírovat, pak je nutné odkaz vytvořit v absolutní adresaci, tedy doplnit adresu pomocné buňky znaky „dolar“ $.

Pokud bude v budoucnu potřeba parametr změnit, nemusíme procházet buňky listu a hledat, ve kterých je parametr použit – změna výpočtu se provede automaticky ve všech buňkách se vzorcem odkazujícím na buňku s parametrem.

excel - odkaz na konstantu

Pokud parametr v pomocné buňce chceme použít jako součást textu – například v záhlavi sloupce, použijeme funkci převádějící číselné hodnoty na text – HODNOTA.NA.TEXT – která umožňuje číselnou hodnotu zobrazit v požadovaném formátu.

Vložení parametru do pojmenované konstanty

Pokud požadujeme snadnou změnu hodnoty parametru v budoucnu s automatickou úpravou výpočtů v mnoha buňkách a zároveň chceme minimalizovat riziko, že dojde k přepsání parametru omylem, můžeme zvolit méně obvyklý postup, kdy parametr vložíme jako pojmenovanou konstantu a následně název této pojmenované konstanty použijeme ve výpočetním vzorci.

excel - odkaz na konstantu

Přiřazení hodnoty parametru do pojmenované konstanty provedeme v dialogovém okně SPRÁVCE NÁZVŮ, kzeré aktivujeme pomocí tlačítka SPRÁVCE NÁZVŮ na kartě VZORCE.

Můžeme pro aktivaci dialogového okna použít i klávesovou zkratku CTRL + F3.

excel - pojmenovaná konstanta

Vložení pojmenované konstanty do vzorce je velmi jednoduché – odkaz na ni zapíšeme tak, že použijeme zvolený název – v tomto případě „dphacko„.

Pokud si název nepamatujeme, nebo si nejsme jisti, postačí v průběhu zápisu vzorce stisknout klávesu F3 a Excel nám nabídne seznam pojmenovaných konstant, případně pojmenovaných vzorců nabo oblastí.

excel - pojmenovaná konstanta

Pracovní sešit s řešeným příkladem zápisu parametru do vzorců si můžete stáhnout zde: